Biuro projektowe

ELESTER-PKP posiada jedno z największych w kraju doświadczeń w dziedzinie projektowania kolejowych i tramwajowych obiektów elektroenergetycznych oraz systemów zasilania sieci trakcyjnej. Nasza wiedza wynika z długoletniej praktyki i realizacji niezliczonej ilości prac projektowych. Oparta jest również na zaangażowaniu spółki w wiele pionierskich i często prototypowych prac, gdzie jako producent urządzeń automatyki współtworzyliśmy obecne standardy   elektroenergetyki transportu szynowego.

Biuro projektowe ELESTER-PKP to zespół inżynierów, posiadających odpowiednie umiejętności i wymagane uprawnienia. Siłą grupy jest jej doświadczenie oraz liczebność. Dzięki tym atutom realizowane zadania projektowe wykonywane są w wyznaczonych ramach czasowych, a przyjęte rozwiązania techniczne dają gwarancję ich poprawności. O skuteczności naszego zespołu niech świadczy fakt, iż śmiało podejmujemy się realizacji trudnych zadań projektowych oraz często jesteśmy zapraszani przez inwestorów jako dodatkowi konsultanci.

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od działań koncepcyjnych i doboru urządzeń, po nadzór formalnoprawny wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, wykonaniem pełnej dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru nad przebiegiem całości prac w zakresach:

 • Projektowania stacji elektroenergetycznych (podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, GPZ)
 • Projektowania systemów zasilania
 • Projektowania linii zasilających
 • Opracowania projektów budowlanych i wykonawczych
 • Projektowania systemów lokalnego i zdalnego sterowania ruchem kolejowym (LCS)
 • Projektowania instalacji elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR)
 • Projektowania systemów oświetlenia terenów kolejowych (perony, bocznice)
 • Projektowania zasilania urządzeń przejazdów kolejowych.

Oferujemy również pomoc przy tworzeniu wybranych elementów dokumentacji projektowej podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych m.im.:

 • obwodów pierwotnych ( 3kV, 15kV, 110kV)
 • instalacji uziemiających i odgromowych
 • automatyki i zabezpieczeń rozdzielni średniego napięcia (3kV DC; 15, 20, 30kV AC)
 • automatyki i zabezpieczeń rozdzielni wysokiego napięcia (110kV AC)
 • układów zasilania potrzeb własnych AC i DC oraz instalacji elektrycznych
 • nastaw zabezpieczeń WN, SN i 3kV DC
 • systemów kompensacji mocy biernej
 • systemów uzależnień PT-KS-PT
 • telemechaniki i systemów zdalnego sterowania
 • linii zasilających kablowych, napowietrznych i hybrydowych (SN, WN)
 • projektów budowlanych
 • instalacji systemów ochrony i monitoringu

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi ostatnich doświadczeń spółki w zakresie projektowania.

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]