Projekt MUZa – Doświadczenia ostatnich lat

Projekt Modernizacji Układów Zasilania kolejowej sieci trakcyjnej (MUZa), związany z unowocześnieniem istniejących stacji elektroenergetycznych oraz elektryfikacją nowych odcinków, należy do największych inwestycji w historii energetyki kolejowej.

W ramach tych działań spółka ELESTER-PKP stała się jedną z kluczowych firm projektowych, uczestnicząc kompleksowo w realizacji poszczególnych etapów przedprojektowych, projektowych i wykonawczych, związanych z budową podstacji trakcyjnych, kabin sekcyjnych, linii zasilających oraz pozostałej infrastruktury technicznej. W projekcie MUZa na obecną chwilę spółka opracowała już dokumentację projektową 46 z 58 zakontraktowanych stacji energetycznych. Na zadania te składa się wykonanie 47 projektów podstacji trakcyjnych, w tym 23 obiektów zasilanych napięciem 110kV, 11 kabin sekcyjnych oraz zaprojektowanie blisko 130 km linii zasilających. Dodatkowo biuro projektowe, świadcząc usługi jako podwykonawca prac, opracowało również dokumentację ponad 70 rozdzielni prądu stałego 3kV programu MUZa.

W ramach naszych zadań zapewniliśmy pełne wsparcie w:

 • przygotowaniu do wdrożenia i realizacji projektu,
 • przeprowadzeniu audytu prawnego i faktycznego nieruchomości pod inwestycje – „DUE Diligence”,
 • uzyskiwaniu w imieniu inwestora tytułów prawnych do nieruchomości wraz z przygotowaniem niezbędnych operatów,
 • opracowywaniu wniosków i pozyskiwanie niezbędnych decyzji admini-stracyjnych,
 • wykonywaniu inwentaryzacji obiektów i wykonywaniu oceny technicznej obiektów,
 • opracowywaniu niezbędnej dokumentacji geotechnicznej, opracowaniu operatów wodno-prawnych oraz dendrologicznych, pozyskiwaniu map d/c projektowych,
 • pozyskiwaniu niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie realizowanych inwestycji, w tym uzgodnień z operatorami sieci dystrybucyjnych, gestorami sieci oraz spółkami kolejowymi,
 • opracowywaniu kompleksowych projektów budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę,
 • opracowywaniu kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej,
 • opracowywaniu dokumentacji przetargowej w tym kosztorysów i przedmiarów robót,
 • opracowywaniu dokumentacji powykonawczej,
 • pełnieniu nadzorów autorskich oraz uczestnictwo w doradztwie i realizacji zaprojektowanych obiektów i urządzeń na każdym etapie realizacji inwestycji,
 • opiniowaniu dokumentacji technicznych,
 • doradztwu w zakresie technicznym.

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]