Usługi projektowe

Spółka ELESTER-PKP legitymuje się jednym z największych w kraju doświadczeń  z zakresu projektowania obiektów elektroenergetycznych i systemów zasilania kolejowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. Nasza wiedza wynika z długoletniej praktyki i realizacji wielu zadań w tym udziału w projektach  pionierskich i prototypowych. Posiadamy trzy własne działy projektowe skupiające inżynierów posiadających odpowiednie kompetencje oraz różnorodne uprawnienia.

Działy projektowe spółki:

 • Dział Projektów Elektroenergetycznych
 • Dział Projektów Niskiego Napięcia
 • Dział Projektów Teletechnicznych

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji, począwszy od działań koncepcyjnych i doboru urządzeń po nadzór formalno-prawny wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, wykonanie pełnej dokumentacji projektowej oraz pełnieniem nadzoru nad przebiegiem całości prac. Oferujemy również możliwość realizacji inwestycji „pod klucz” bądź wsparcia w procesie uruchamiania obiektów.

Specjalizujemy się w projektach z następujących dziedzin:

Elektroenergetyka trakcyjna kolejowa, tramwajowa i trolejbusowa:

 • Podstacje trakcyjne (PT) (w tym podstacje 110kV/3kV)
 • Kabiny sekcyjne (KS), kabiny połączenia poprzecznego (KPP)
 • Linie zasilające kablowe i napowietrzne (SN, WN)
 • Systemy automatyki i zabezpieczeń WN (110kV AC) i SN (15, 20, 30kV AC)
 • Systemy automatyki i zabezpieczenia prądu stałego (3kV DC, 660V DC)
 • Systemy uzależnień PT-KS-PT
 • Systemy zdalnego sterowania

Urządzenia niskiego napięcia na terenach kolejowych:

 • Elektryczne ogrzewanie rozjazdów
 • Oświetlenie terenów kolejowych (perony, bocznice)
 • Zasilanie urządzeń energetyki przejazdów kolejowych
 • Systemy lokalnego i zdalnego sterowania (LCS)

Urządzenia sterowania ruchem kolejowym:

 • Bocznice i lokalne linie kolejowe

Elektroenergetyka poza kolejowa

 • Stacje elektroenergetyczne (SN, WN)
 • Linie zasilające kablowe i napowietrzne (SN, WN)

Systemy ochrony:

 • Systemy gaszenia pożaru w budynkach
 • Systemy alarmowe, włamania i pożaru
 • Elektroniczny monitoring terenu

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]