System zdalnego sterowania urządzeniami srk BUSZ-SRK-CZAT 3000plus

System BUSZ-SRK-CZAT 3000plus przeznaczony jest do zdalnej kontroli i sterowania urządzeniami sterowania ruchem kolejowym (srk). Funkcjonalność systemu realizowana jest poprzez współpracę z przekaźnikowymi urządzeniami srk. 

Główne zadania systemu:

 • Analiza warunków sterowania poprzez odpowiednie oprogramowanie Centrum Zdalnego Sterowania.
 • Odbiór poleceń sterujących wysyłanych z Centrum Zdalnego Sterowania i przetworzenie na sygnały sterujące urządzeniami srk.
 • Zebranie informacji o stanach urządzeń i przesłanie ich do Centrum Zdalnego Sterowania.
 • Przetworzenie i zobrazowanie informacji zebranych ze stacji objętych systemem.

W skład systemu wchodzą następujące grupy urządzeń:

 • zespół urządzeń stacyjnych zlokalizowanych na stacji objętej systemem;
 • zespół urządzeń w centrum zdalnego sterowania;
 • urządzenia transmisji danych.

Urządzeniem sterującym i przetwarzającym dane z urządzeń srk w systemie BUSZ-SRK-CZAT 3000plus jest sterownik programowalny CZAT 3000plus. Sterownik ten ma budowę modułową, która umożliwia w prosty sposób dopasowanie systemu do wielkości stacji (ilości kontrolowanych urządzeń srk). Moduł nadrzędny sterownika CZAT 3000plus posiada możliwości współpracy z szeroką gamą urządzeń transmisyjnych,co czyni go systemem otwartym. Wysoką niezawodność działania systemu zapewnia budowa w oparciu o rezerwujące się urządzenia zobrazowania i sterowania, urządzenia transmisyjne i wykonawcze oraz system zasilania awaryjnego.

Zespół urządzeń centrum zdalnego sterowania w systemie BUSZ-SRK-CZAT 3000plus umożliwia:

 • zobrazowanie stanu urządzeń srk w zakresie niezbędnym do prowadzenia ruchu i obsługi urządzeń sterowania, przy czym istnieje możliwość wizualizacji całej linii (w sposób uproszczony) oraz wizualizacji wybranej stacji lub okręgu nastawczego (w sposób szczegółowy);
 • sterowanie wybranymi obiektami srk z uwzględnieniem systemu zależności;
 • sterowanie wybranymi obiektami srk z pominięciem systemu zależności (są to tzw. polecenia specjalne wymagające osobnej procedury postępowania);
 • nastawianie przebiegów pociągowych;
 • wprowadzanie na wyświetlaczach informacji o pociągu i jego automatycznego, a w przypadku awarii ręcznego wprowadzania, przenoszenia i kasowania informacji oraz drukowanie dziennika ruchu;
 • sygnalizację stanu pracy oraz stanu parametrów, takich jak napięcie nastawcze, ogrzewanie rozjazdów, oświetlenie;
 • rejestrację i tworzenie raportów ze zdarzeń ruchowych w systemie.

Pobierz

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]