Elektryczne ogrzewanie rozjazdów i oświetlenie terenów kolejowych

System sterowania typu ZNOR2 jest dedykowany do sterowania urządzeniami energetyki niskiego napięcia na terenach kolejowych.

W ramach ZNOR2 produkowane są urządzenia realizujące następujące funkcje:

  • elektrycznego ogrzewania rozjazdów ZNOR2-M,
  • oświetlenia terenów kolejowych ZNOR2-S,
  • oświetlenia tuneli i przejść podziemnych ZNOR2-T,
  • obsługi energetyki przejazdów kolejowych ZNOR2-RSOP.

Urządzenia systemu realizują pełny zakres funkcji sterowania i nadzoru zarówno na poziomie stacji, grupy stacji jak i Lokalnego Centrum Sterowania (LCS). Dyspozytor ma możliwość wyboru czy samodzielnie zarządza pojedynczymi obwodami, grupami obwodów czy decyzję o uruchamianiu poszczególnych urządzeń pozostawia automatyce. W drugim przypadku system uzależnia swoją decyzję od informacji uzyskiwanych z rozmieszczonych czujników i przetworników (np.: nawianego śniegu, wilgotności, temperatury szyn, zmierzchu itp.). Dodatkowo automatyczna praca urządzeń może być oparta o rozkład przejazdów pociągów lub zaplanowane potrzeby użytkownika.
System sterowania ZNOR2 wykorzystuje znormalizowane dla potrzeb energetyki kolejowej protokoły komunikacyjne i może przesyłać informacje przy użyciu pełnego spektrum środków transmisyjnych, jak na przykład: tradycyjne sieci miedziane, sieci bazujące na łączach światłowodowych lub sieci radiowe.

Poglądowy schemat systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów ZNOR2

Dedykowany sterownik systemu ZNOR2

Pobierz

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]