Pierwsze połączenie poprzeczne 3kV na CMK uruchomione

W dniu 28 października 2016 r. uruchomione zostało pierwsze połączenie poprzeczne 3 kV na CMK – KPP Bukowiec (Kabina Połączenia Poprzecznego). Połączenie to zostało zaprojektowane i uruchomione przez spółkę ELESTER-PKP. Przystosowanie sieci trakcyjnej i roboty kablowe wykonał Zamawiający - spółka PKP Energetyka. KPP Bukowiec stanowi pierwszą w Polsce całkowicie komercyjną realizację połączenia poprzecznego na sieci kolejowej.

Połączenie poprzeczne (PP) 3 kV DC jest to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami tego rozwiązania technicznego jest zmniejszenie spadków napięć na sieci trakcyjnej, a także wyrównanie obciążeń zasilaczy podstacyjnych i kabinowych. PP jest szybkim oraz nisko kosztowym sposobem wzmocnienia układu zasilania linii kolejowej, przydatnym szczególnie w przypadku asymetrycznego położenia kabiny względem sąsiednich podstacji.

Kabina Połączenia Poprzecznego (KPP) jest to rodzaj uproszczonej kabiny sekcyjnej (KS) wyposażonej w jeden wyłącznik szybki, zabezpieczenia, automatykę 3kV, rozdzielnię potrzeb własnych oraz szafkę obiektową. Automatyka obiektu KPP oparta została na sterownikach CZAT6. W celu prawidłowego działania KPP niezbędne jest również zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ustawień automatyki, które opracowała spółka ELESTER-PKP.

Pierwsze dwa tygodnie eksploatacji KPP Bukowiec potwierdzają celowość jego zastosowania. Zaobserwowano znaczne przepływy rozruchowe i rekuperacyjne o wartościach maksymalnych, zbliżonych do nastaw zabezpieczeń, ale ich nie przekraczających. Zaskakujący jest praktyczny brak wyrzutów przeciążeniowych, na skutek równomiernego obciążania się zasilaczy w PT i KS.

Szczegółowy opis Połączenia Poprzecznego 3kV:  

Czytaj także