www.elester-pkp.com.pl

Transmisja światłowodowa

Usługi zabudowy urządzeń sieci transmisyjnych na łączach światłowodowych i miedzianych dla potrzeb energetyki kolejowej wraz z dostosowaniem istniejących systemów do nowej transmisji.

Zakres prac

Realizujemy zabudowę nowoczesnych urządzeń transmisyjnych WAN i LAN w oparciu o włókna światłowodowe, uzupełniane w koniecznym zakresie o łącza miedziane lub radiowe. Realizowane przez nas rozwiązania zapewniają pełną obsługę obiektów energetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej między innymi w zakresie:

 • zdalnego sterowania
 • telefonii VoIP
 • uzależnień wyłączników szybkich
 • przesyłania informacji do Zakładów Energetycznych
 • przesyłania informacji z liczników energii elektrycznej
 • monitoringu obiektów za pomocą kamer video

Sieci realizowane dla obsługi podstacji trakcyjnych i kabin sekcyjnych spełniają następujące wymagania:

 • kable światłowodowe zabudowane są w sposób zapewniający separację galwaniczną obiektów energetyki
 • realizacja sieci wykonana jest w technice Ethernet 100Mb lub szybszej
 • dla realizacji sieci wykorzystujemy jedno włókno światłowodowe
 • system posiada zamkniętą pętle transmisyjną oraz zastosowane urządzenia zapewniają poprawną pracę transmisji dla wszystkich obiektów przy pojedynczym uszkodzeniu kabla
 • stosowane urządzenia zapewniają możliwość zarządzania strumieniami informacji w sposób umożliwiający ograniczanie generowanych strumieni w sieci oraz zagwarantowanie maksymalnego czasu przesłania informacji dla potrzeb niektórych systemów (np. uzależnień wyłączników szybkich do 10 ms.)
 • urządzenia instalowane w ramach zadania na podstacjach trakcyjnych są zasilane z napięcia 220V DC, dzięki czemu unikamy problemów z zasilaniem bezprzerwowym
 • sieć transmisyjna wyposażona jest w stanowisko nadzoru i zarządzania pozwalające na zdalne zarządzanie i monitorowanie pracy sieci

Przykłady realizacji

 • Kompleksowa realizacja systemu transmisji wraz z telefonią VoIP dla linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa Wschodnia - Siedlce
 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze