Szafy zabezpieczeń rozdzielni 110kV

Szafy zabezpieczeń rozdzielni 110kV stacji elektroenergetycznej RPZ PKP Łódź Olechów 110/15kV zaprojektowane i wyprodukowane przez ELESTER-PKP.