www.elester-pkp.com.pl

System sterowania energetyką nietrakcyjną SEN-CZAT

System sterowania energetyką nietrakcyjną typu SEN-CZAT jest częścią Systemu Zdalnego Sterowania BUSZ. Umożliwia sterowanie zdalne odłącznikami i rozłącznikami oraz stacjami transformatorowymi i złączami kablowymi linii 15kV.

Charakterystyka ogólna

System sterowania energetyką nietrakcyjną typu SEN-CZAT jest częścią Systemu Zdalnego Sterowania BUSZ. Umożliwia sterowanie zdalne odłącznikami i rozłącznikami oraz stacjami transformatorowymi i złączami kablowymi linii 15kV. System zdalnego sterowania BUSZ-CZAT to nowoczesny system zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego, znajdujący zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zbieranie informacji z rozproszonych terytorialnie obiektów i operatywne sterowanie rozległymi strukturami organizacyjno-technicznymi. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii elektronicznych oraz unikatowych rozwiązań opracowanych przez naszą firmę, system charakteryzuje się niezwykłą elastycznością. Umożliwia on obsługę zarówno niewielkich struktur złożonych z kilku obiektów, aż po ogromne systemy składające się z kilkuset obiektów rozproszonych na obszarze wielu kilometrów. System wykorzystuje różnorodne media transmisyjne, od miedzianych kabli teletechnicznych po trakty światłowodowe oraz systemy transmisji bezprzewodowej (GSM, GPRS, radio), a dzięki modułowej budowie pozwala na elastyczne dopasowanie się do potrzeb eksploatacyjnych użytkownika. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki mikroprocesorowej, a w szczególności optoelektroniki, uzyskuje się wysoki stopień niezawodności eksploatacyjnej urządzeń, zwiększenie operatywności dyspozytora oraz bezpieczeństwa obsługi.

W skład systemu wchodzą:

  1. Punkt nadzoru (np. Centralna Dyspozytornia).
  2. Lokalne urządzenia sterujące (szafa sterująca zamontowana w terenie).

Punkt nadzoru

Punktem nadzoru może być Centralna Dyspozytornia, Dyspozytornia Rejonowa lub najbliższa podstacja trakcyjna. Urządzenia w Dyspozytorni to sterownik nadrzędny systemu oraz system komputerowy lub panel sterujący współpracujący ze sterownikiem mikroprocesorowym CZAT 3000plus. Sterownik nadrzędny pozwala na współpracę systemu SEN-CZAT z systemem zdalnego sterowania. Pełni on wtedy rolę konwertera sygnałów (polecenia i meldunki) systemu zdalnego sterowania na standardy wykorzystywane w transmisji bezprzewodowej (GSM GPRS lub radio).

Lokalne urządzenie sterujące

Lokalne urządzenie sterujące jest wykonane w dwu wariantach:

  • Wariant I - dla napędów zasilanych napięciem 230V AC,
  • Wariant II - dla napędów zasilanych napięciem 24V DC.

W wariancie I mogą być stosowane dowolne łączniki z przystosowanymi do nich napędami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC. Lokalne urządzenie sterujące wykonane jest w postaci szafki obiektowej montowanej w kontenerze złącza kablowego. W zależności od potrzeb szafa przystosowana jest do sterowania jednego lub kilku napędów odłączników. Szafa obiektowa zasilana jest z pola potrzeb własnych złącza napięciem 230V AC. Zasilanie napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 230V AC zapewniane jest poprzez zasilacz awaryjny UPS gwarantujący bezprzerwową pracę urządzeń przez okres 30 minut (w zależności od potrzeb czas ten może zostać wydłużony). Jako urządzenie wykonawcze wykorzystywany jest sterownik mikroprocesorowy typu CZAT 3000plus składający się z modułu CPU oraz modułów wejść cyfrowych (meldunki) i wyjść przekaźnikowych (polecenia).

W przypadku wariantu II mogą być stosowane dowolne odłączniki z przystosowanymi do nich napędami elektrycznymi. Wymagany jest tylko warunek by napęd był zasilany napięciem 24V DC. Lokalne urządzenie sterujące wykonane jest w postaci szafy przystosowanej do mocowania na słupie trakcyjnym, na którym jest umieszczony napęd odłącznika lub też szafki obiektowej montowanej w kontenerze złącza kablowego. W zależności od potrzeb szafa przystosowana jest do sterowania jednego lub kilku napędów odłączników. Szafy sterowania odłącznikami na linii LPN jest zasilana z transformatora 15kV/230V AC poprzez bezpieczniki umieszczone w oddzielnej obudowie wykonanej z tworzywa, zamocowanej również na słupie. Szafy obiektowe sterowania odłącznikami w złączu kablowym zasilane są z pola potrzeb własnych złącza napięciem 230V AC. W obu przypadkach zasilanie napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 24V DC zapewniane jest poprzez baterię akumulatorów 24V. Akumulatory ładowane są przy użyciu przetwornicy 230V AC/24V DC. Energia zgromadzona w baterii akumulatorów wystarcza na około 30 przestawień odłącznika. Jako urządzenie wykonawcze wykorzystywany jest sterownik mikroprocesorowy typu CZAT 3000plus/DIOU posiadający 12 wejść i 8 wyjść. Sterownik został opracowany i jest produkowany przez Elester-PKP Sp. z o.o. w Łodzi.

System transmisji danych

System zapewnia obsługę różnorodnych mediów transmisyjnych od miedzianych kabli teletechnicznych po trakty światłowodowe oraz systemy transmisji bezprzewodowej (GSM, GPRS, radio). Do komunikacji pomiędzy poszczególnymi modułami systemu wykorzystywane są protokoły transmisji zgodne z "Wytycznymi do budowy i eksploatacji systemów zdalnego sterowania urządzeniami zasilania elektroenergetycznego" (wersja 2.3). Wytyczne te zostały opracowane przez CNTK i stanowią obowiązujący standard spółki "PKP Energetyka" Sp. z o.o.

Metody zapewniające bezpieczeństwo pracy systemu

W celu zwiększenia niezawodności systemu sterowania oraz zabezpieczenia przed nieprawidłowym (przypadkowym lub celowym) zasterowaniem stosowane są następujące zabezpieczenia sprzętowe i programowe:

  • zabezpieczenie przed przejęciem sesji transmisji danych,
  • zabezpieczenie przed błędami transmisji danych,
  • zabezpieczenie informacji o stanie odłącznika,
  • zabezpieczenie poleceń wykonawczych.

Dokładniejsze informacje o działaniu systemu SEN-CZAT znajdują się w karcie katalogowej:

System SEN-CZATKarta katalogowa - Szafka obiektowa zdalnego sterowania CZAT6 pobierz

 

Szafka obiektowa

Symulator CZAT

ISKRA - System SRK

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

System automatyki CZAT6

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze