www.elester-pkp.com.pl

Świadectwa i certyfikaty


Specyfika działania na rynku kolejowym wymaga od produkowanych urządzeń i systemów wysokiej niezawodności oraz odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa. Dodatkowo asortyment musi spełniać rygorystyczne wymagania do stosowania na kolei. Wszystkie urządzenia i systemy produkowane przez Spółkę Elester-PKP dedykowane na rynek kolejowy spełniają te wymagania, co potwierdzone jest odpowiednimi dokumentami.

ISKRA Swiadectwo

Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Wersja w pliku PDF - pobierz

CZAT7 - Modułowy System Sterownika Programowalnego 
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

CZAT CCU

CZAT 6 - Zestaw modułów sterownika mikroprocesorowego
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

CZAT smart - Zestaw modułów sterownika mikroprocesorowego
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

CZAT 3000plus - Zestaw modułów sterownika mikroprocesorowego
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

CZAT 3000plus
Certyfikat zgodności systemu

Wersja w pliku PDF - pobierz

Cyfrowy zestaw automatyki trakcyjnej CZAT 3000
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Wersja w pliku PDF - pobierz

EZZv2 - Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe wersja 2
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

EZZ

EZZ - Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

NOX - Moduł sterowania, transmisji bezprzewodowej GSM i lokalizacji GPS
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

KSO2 System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej 
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

KSO-CZAT System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej wyk. I
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

KSO-CZAT System kablowego sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej wyk. II
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz

RSO-CZAT System radiowego sterowania odłącznikami i rozłącznikami linii 15kV
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Wersja w pliku PDF - pobierz

Certyfikat ZNOR2

ZNOR2 - System kompleksowej obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia wraz z czujnikiem CNS
Świadectwo badania typu

Wersja w pliku PDF - pobierz


 

ZNOR2 - System kompleksowej obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia
Świadectwo dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych

Wersja w pliku PDF - pobierz

STS - Skrzynia Transformatorów Separacyjnych
Świadectwo dopuszczenia do stosowania na liniach kolejowych

Wersja w pliku PDF - pobierz 

ZNOR - System kompleksowej obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Wersja w pliku PDF - pobierz

Licznik energii prądu stałego i-LE3000 
Certyfikat zgodności

Wersja w pliku PDF - pobierzLicznik energii prądu stałego LE 3000plus
Certyfikat zgodności

Wersja w pliku PDF - pobierz

Wersja w pliku PDF - pobierz

System zdalnego sterowania BUSZ-32
Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji

Wersja w pliku PDF - pobierz

SEP rekomendacja nagroda

Rekomendacja SEP
Świadectwo Rekomendacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich udzielone spółce ELESTER-PKP

 

Certyfikat Legalności Oprogramowania

Certyfikat Legalności Oprogramowania 

Wersja w pliku PDF - pobierzCertyfikat Microsoft  

 

 

Autoryzowany partner GE

Spółka ELESTER-PKP jest autoryzowanym partnerem General Electric w obszarze automatyki cyfrowej dla stacji elektroenergetycznych 

Połączenie Poprzeczne

Projekt i wykonanie: Kamikaze