Zgłoszenie serwisowe

Prosimy o zgłaszanie napraw serwisowych drogą mailową na adres: reklamacje@elester-pkp.com.pl

Dokonując zgłoszenia prosimy o uwzględnienie poniższych informacji: 

  • Symbol zamówienia/faktury:
  • Nazwa wyrobu:
  • Nr fabryczny urządzenia:
  • Miejsce zainstalowania:
  • Krótki opis usterki:
  • Osoba do kontaktu:
  • Telefon: