Serwis i uruchomienie urządzeń stacji elektroenergetycznych

Zapewniamy kompleksowe usługi serwisowe i utrzymaniowe stacji elektroenergetycznych, urządzeń automatyki i systemów sterowania infrastruktury elektroenergetycznej. Oferujemy wsparcie w zakresie doraźnych napraw i konserwacji urządzeń, jak również ciągłego nadzoru i obsługi stacji elektroenergetycznych z zapewnieniem krótkich czasów podjęcia interwencji.

10

Wyspecjalizowanych serwisów

2h

czasu na podjęcie naprawy 

Posiadamy dziesięć własnych, wyspecjalizowanych serwisów. Zespoły te rozmieszczone są optymalnie na terenie Polski i pracują w całodobowej gotowości działania. Każda grupa składa się średnio z kilkunastu pracowników, legitymujących się wysokimi kwalifikacjami, doświadczeniem i uprawnieniami. Wszystkie serwisy wyposażone są w niezbędne urządzenia pomiarowe, specjalistyczne narzędzia, sprzęt komputerowy i oprogramowanie diagnostyczno-serwisowe oraz duże zaplecze podzespołów i części zamiennych.

Oferujemy :

  • Naprawę urządzeń, systemów telemechaniki i stacji elektroenergetycznych (z oznaczonymi czasami rozpoczęcia pracy, np. w Centrach Zdalnego Sterowania do 2 godzin)
  • Konserwacje i przeglądy urządzeń w wyznaczonych terminach
  • Kompleksową obsługę obiektów
  • Usługi uruchomieniowe