SEP rekomendacja

Świadectwo rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP