Linia zasilająca 110 kV PT Rylsk

Linia napowietrzna 110 kV zasilająca podstację trakcyjną Rylsk (słupy nadleśne). Zaprojektowana przez ELESTER-PKP w ramach MUZ-I