RPS z automatyką CZAT7

Rozdzielnica RPSplus/K produkcji ABB (dawniej GE) z wyłącznikami szybkimi GERAPID 4207 i automatyką CZAT7. Jest to rozdzielnica 3 kV o największej obciążalności prądowej w Polsce, stosowana na obiektach zasilania linii kolejowych Warszawa-Poznań, Warszawa-Białystok i Poznań-Szczecin. Oprócz dostawy automatyki CZAT7 spółka ELESTER-PKP wykonała również projekty elektryczne w/w rozdzielnic.