Rekomendacja SEP dla ELESTER

Z przyjemnością informujemy, że Spółka ELESTER, w wyniku postępowania certyfikującego, odnowiła Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Otrzymana rekomendacja jest potwierdzeniem ze strony SEP, że firma ELESTER działa w oparciu o najwyższe standardy jakościowe, a oferowane produkty oraz świadczone usługi charakteryzują się wysokim poziomem technicznym.

Rekomendacja SEP została udzielona Spółce w dwóch zakresach. Pierwszy dotyczy konstruowania i produkcji urządzeń elektronicznych, systemów automatyki i systemów sterowania. Drugi obszar obejmuje usługi i prace na obiektach elektroenergetycznych, a także pełen zakres działań projektowych infrastruktury energetycznej i elektroenergetycznej.

Należy podkreślić, że firma ELESTER nieprzerwanie od 2008 roku utrzymuje Rekomendację SEP, uczestnicząc regularnie w postępowaniach certyfikacyjnych. Jest to dla Spółki istotny element angażowania się w szeroką dyskusję i współpracę z zewnętrznymi środowiskami technicznymi oraz ośrodkami eksperckimi. W wymiarze długoterminowym pozwala to na ciągłe doskonalenie oraz stanowi weryfikację osiągnięć spółki w realizacji strategii rozwoju firmy, nastawionej na tworzenie nowoczesnych technologii oraz konstruowanie zaawansowanych urządzeń i systemów automatyki.

Czytaj także