Rekomendacja SEP dla ELESTER-PKP

Spółka ELESTER-PKP odnowiła „REKOMENDACJĘ” Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Rekomendacja zostało udzielona w oparciu o przeprowadzone postępowanie weryfikacyjne, które potwierdziło, że produkcja wyrobów oraz świadczone usługi odbywają się na wysokim poziomie technicznym oraz jakościowym.

Pierwsze świadectwo SEP spółka otrzymała w 2008 roku. Od tego czasu nieprzerwanie ELESTER-PKP ma przywilej legitymowania się tą wyjątkową rekomendacją. Warto podkreślić, iż komisja recertyfikująca uwzględniając  najnowsze realizacje i prace projektowe spółki, powiększyła dotychczasowy zakres udzielonych referencji o usługi projektowe, budowlane, modernizacyjne i uruchomieniowe w zakresie instalacji i stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Zakres rekomendacji SEP obejmuje:

  1. Produkcja

  • Urządzeń elektronicznych w tym automatyki zabezpieczeniowej i sterowniczej CZAT.
  • Systemów obsługi urządzeń energetyki niskiego napięcia ZNOR-2.
  • Systemów zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego.
  • Systemów sterowania ruchem kolejowym.
  • Liczników energii prądu stałego.

 2. Usługi materialne

  • Usługi i prace budowlane, modernizacyjne i uruchamianie obiektów elektroenergetycznych (SN,WN,NN).     

3. Usługi niematerialne

  • Projektowanie urządzeń i obiektów elektroenergetycznych (SN,WN,NN), specjalistycznego oprogramowania oraz systemów zdalnego sterowania.
Świadectwo Rekomendacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Czytaj także