Linia 110 kV (PT Wyszyny)

Linia 110 kV zasilająca podstację trakcyjną Wyszyny zaprojektowana przez ELESTER-PKP w ramach programu MUZ I