PT Pilawa

Szafa sterownicza rozdzielni sieciowej 110 kV w Pilawie ze sterownikiem polowym CZAT7.