PT Goleszowska RSN

Sterownik CZAT Smart i panel CZAT Synoptic w rozdzielnicy średniego napięcia 15 kV stacji prostownikowej Goleszowska, realizujący sterowanie lokalne i zdalne.