Przedłużenie ważności certyfikatu ISO 9001

Pełnym sukcesem zakończył się zewnętrzny audyt recertyfikujący systemu zarządzania
jakością według normy ISO 9001:2015. Nasza spółka po raz kolejny udowodniła, że działa
zgodnie z zapisami normy i przez kolejne 3 lata może szczycić się tym międzynarodowym
certyfikatem.
Audytorzy, którzy znają naszą spółkę ze wcześniejszych wizyt, bardzo mocno podkreślali
postęp, jaki dokonał się w naszej organizacji przez ostatnie lata. Słowa uznania dotyczy nie
tylko rozwoju technicznego i organizacyjnego spółki, ale także nastawienia i zaangażowania
pracowników.
System zarządzania jakością według normy ISO 9001 został wprowadzony w ELESTRE-PKP
już w roku 1997. Jego przyznanie stanowiło jedno z pierwszych wdrożeń tego systemu
w krajowej spółce sektora kolejowego, które co należy podkreślić, od samego początku
obejmowało cały zakres działalności firmy. Dziś ISO 9001 to powszechny standard, warto
jednak docenić ówczesną skalę innowacji i rewolucyjne zmiany w podejściu do organizacji
pracy, gdy 24 lat temu powstawały pierwsze nasze procedury i instrukcje.

Czytaj także