Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu kolejowej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem automatycznej stacji pogodowej

Konsorcjum PKP Energetyka S.A., ELESTER-PKP Sp. z o.o. oraz Instytut Kolejnictwa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Tytuł Projektu: Opracowanie prototypu innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu kolejowej sieci trakcyjnej z wykorzystaniem automatycznej stacji pogodowej.

  • Nr umowy: POIR.01.01.01-00-0052/20-00
  • Wartość Projektu: 9 049 750,00 PLN
  • Dofinansowanie Projektu z UE: 5 128 150,00 PLN

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu zapobiegającemu obladzaniu i oszranianiu sieci trakcyjnej przy wykorzystaniu prądu grzewczego.

W skład systemu wchodzić będą: przekształtnik elektroenergetyczny, system pomiarowy badający warunki atmosferyczne oraz temperaturę przewodów jezdnych i system predykcji przewidujący możliwość wystąpienia oblodzenia zanim ono nastąpi. 

W projekcie zrealizowane zostaną:

  • opracowanie scenariuszy pracy Systemu, w ramach którego powstaną algorytmy decyzyjne załączania systemu i uwzględnione zostaną techniczne warunki pracy całej instalacji;
  • ustalenie wymagań technicznych wobec elementów systemu i ich przetestowanie;
  • budowa przekształtnika, systemów predykcyjnych i pozostałych składowych systemu;
  • przeprowadzenie procedury dopuszczenia do wykorzystania systemu na sieci trakcyjnej

Wdrożenie systemu umożliwi szybsze, w tym prewencyjne, prowadzenie odlodzenia i odszraniania, co poskutkuje poprawą ciągłości przewozów. Rozwiązanie wpłynie również na zwiększenie bezpieczeństwa prac prowadzonych na sieci trakcyjnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie belka_poir-kopia.jpg

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]