System obszarowej analizy poboru energii trakcyjnej Falko

Program Falko jest narzędziem, pozwalającym na zbieranie i analizowanie danych pomiarowych otrzymanych z liczników prądu stałego, zamontowanych na pojazdach trakcyjnych. System przeznaczono zarówno dla Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jak i samych przewoźników kolejowych. Operatorzy za pomocą programu Falko mogą skutecznie prowadzić rozliczenia z przewoźnikami, wynikające z realnego poboru energii trakcyjnej przez pojazdy. Przewoźnicy natomiast otrzymują narzędzie do bieżącej kontroli zużywanej energii, prognozowania jej zapotrzebowania w kolejnych okresach oraz możliwość analizy energochłonności swojego taboru.

Falko jest wielostanowiskowym systemem informacyjnym. Program nie wymaga instalacji na poszczególnych stanowiskach, a wszystkie zadania dostępne są po zalogowaniu z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. Struktura bazy danych przygotowana została do gromadzenia bardzo dużej ilości informacji pomiarowych oraz szybkiego generowania odpowiednich zestawień. Nowoczesny i przyjazny interfejs umożliwia łatwą obsługę i wygodną pracę. Materiały wyjściowe dostępne są w postaci standardowych zestawień, które można eksportować do ogólnie dostępnych formatów plików lub mogą być prezentowane graficznie w formie wykresów lub na skalowalnej mapie.

System obszarowej lokalizacji poboru energii trakcyjnej Falko za pomocą sieci telefonii komórkowej otrzymuje z każdego licznika prądu stałego informacje o poziomie wartości pobranej energii, jej charakterystyce, dokładnym czasie tego poboru, geograficznej lokalizacji pojazdu oraz aktualnym użytkowniku. Pozwala to na generowanie dowolnych raportów, opisujących pobór energii dla wybranych pojazdów, tras czy okresów czasu. Zebrane odczyty są również użyteczne w rozwiązywaniu kwestii spornych, przy wystąpieniu ewentualnych wątpliwości, co do jakości otrzymywanej energii, częstotliwości wystąpienia pewnych zdarzeń czy wpływu czynników zewnętrznych.

Program ponadto wyposażony został w moduł, pozwalający na analizowanie wielu zagadnień, wynikających z ekonomiki poboru energii. Pośrednio pozwala to na opisanie stanu szlaków kolejowych, sprawności technicznej pojazdów trakcyjnych czy techniki jazdy. W celu zwiększenia możliwości analitycznych programu, użytkownik może dodawać kolejne warstwy, filtry czy wprowadzać kolejne parametry (np. informacje o masie pojazdu), dzięki czemu może uzyskać odpowiedź na wiele pytań związanych z racjonalizacją wykorzystania energii trakcyjnej.

Zapraszamy również do poznania możliwości liczników energii prądu stałego i-LE 3000, które wraz z oprogramowaniem Falko tworzą inteligentny system pomiarowy.   

Pobierz

Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]