schemat

Poglądowy schemat systemu elektrycznego ogrzewania rozjazdów ZNOR2