System zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego typu SCADA

System sterowania BUSZ-CZAT to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na zdalne sterowanie i nadzór dyspozytorski nad pracą urządzeń i obiektów elektroenergetycznych. System znajdujący zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest zbieranie informacji z rozproszonych terytorialnie obiektów i sterowanie rozległymi strukturami organizacyjno-technicznymi.

Zdalne sterowanie
Nastawnia Centralna NC Wrocław (PKP Energetyka)

Platforma dedykowana jest do pracy z automatyką rozproszoną kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych. System obsługuje zabezpieczenia stacji, współpracuje z dodatkowymi podsystemami, układami uzależnień kabin sekcyjnych oraz systemami sterowania odłączników na sieci trakcyjnej i liniach średniego napięcia potrzeb nietrakcyjnych.

Spółka ELESTER-PKP zapewnia pełne wsparcie na etapie projektowania systemu, jego wdrożenie, uruchomienie i utrzymanie oraz całodobowy serwis z krótkimi czasami reakcji na zdarzenia.

Nastawnia Centralna NC Ostrów Wlkp. (PKP Energetyk)

Warto zaznaczyć, iż spółka ELESTER-PKP posiada największe doświadczenie w kraju w zakresie budowy i utrzymania centrów zdalnego sterowania energetyką kolejową i tramwajową. Większość podstacji trakcyjnych pracujących na sieci PKP jest objęta systemem zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego przygotowanego przez naszą firmę.

 Energetyka kolejowa – Zrealizowane zadania zaprojektowania i wykonania nastawni centralnych 

 • CDE Warszawa
 • NC Warszawa
 • NC Lublin
 • NC Kielce
 • NC Radom
 • NC Idzikowice
 • NC Poznań
 • NC Ostrów Wlkp.
 • NC Opole
 • NC Wrocław
 • NC Łódź
 • NC Częstochowa
 • NC Białystok
 • NC Siedlce

Energetyka tramwajowa – zrealizowane zadania zaprojektowania i wykonania centrów zdalnego sterowania 

 • Gdańsk
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Katowice
 • Kraków
 • Elbląg
 • Szczecin
 • Poznań
 • Gorzów Wlkp.

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]