Systemy sterowania odłącznikami

Systemy przewodowego i bezprzewodowego sterowania odłącznikami pozwalają na obsługę urządzeń sieci kolejowej, tramwajowej oraz elementów linii potrzeb nietrakcyjnych. Sterowanie może się odbywać zarówno lokalnie, jak i z systemów nadrzędnych z wykorzystaniem różnorodnych kanałów łączności. Urządzeniami sterującymi realizującymi zdalny nadzór są moduły sterownika CZAT.

Poniżej przedstawiamy oferowane rodzaje systemów sterowania odłącznikami z uwzględnieniem ich przeznaczenia.   

KSO2 – System kablowego sterowania odłącznikami

System przeznaczony jest do sterowania odłącznikami kolejowej sieci trakcyjnej, pracującymi w systemie trzyprzewodowym (ONS, NTS). Kierowanie odłącznikami może być realizowane lokalnie z posterunku ruchu czy podstacji trakcyjnej lub z systemów nadrzędnych, takich jak np. Centrum Zdalnego Sterowania czy Terminal Podstacyjny. Pojedyncze urządzenie KSO2, w zależności od wykonania, może sterować do 24 odłącznikami. System pozwala na zasilanie i sterowanie napędu odłącznika, blokowanie sterowania napędem, kontrolowanie i sygnalizowanie położeń odłączników, sterowanie napięciem podwyższonym oraz kontrolę stanu kabli zasilających.

W zależności od liczby sterowanych odłączników urządzenie typu KSO2 dostarczane jest w różnych wykonaniach:

  • KSO2 wyk. 1.06 – wykonanie wnętrzowe na 6 odłączników
  • KSO2 wyk. 1.12 – wykonanie wnętrzowe na 12 odłączników
  • KSO2 wyk. 1.18 – wykonanie wnętrzowe na 18 odłączników
  • KSO2 wyk. 1.24 – wykonanie wnętrzowe na 24 odłączniki
  • KSO2 wyk. 2.06 – wykonanie napowietrzne na 6 odłączników
  • KSO2 wyk. 2.12 – wykonanie napowietrzne na 12 odłączników
  • KSO2 wyk. 2.18 – wykonanie napowietrzne na 18 odłączników
  • KSO2 wyk. 2.24 – wykonanie napowietrzne na 24 odłączniki

GSO-CZAT

System sterowania odłącznikami sieci tramwajowej. Umożliwia zdalne sterowanie odłącznikami sekcyjnymi i odłącznikami kablowymi zasilaczy trakcyjnych. System zbudowano w oparciu o urządzenia łączności, umieszczone w punkcie nadzoru oraz o lokalne urządzenia wykonawcze, które są w szafie sterowniczej, znajdującej się na słupie trakcyjnym, na którym zlokalizowane są napędy odłączników. Szafa zasilana jest z sieci trakcyjnej 660V przez bezpiecznik 750V, 2A w biegunie plus, który umieszczono w oddzielnej obudowie z tworzywa. Biegun minusowy podłączany jest z szyną jezdną. Poprzez przetwornicę 660V DC / 24 V DC zasilono baterię akumulatorów, zapewniającą pracę napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 24 V DC. W przypadku braku zasilania sieci, energia zgromadzona w baterii akumulatorów wystarcza na kilkanaście przestawień odłącznika. GSO-CZAT może również pracować w trakcji tramwajowej, gdzie biegun minusowy znajduje się na sieci trakcyjnej.

RSO-CZAT


System umożliwia sterowanie zdalne odłącznikami i rozłącznikami linii 15 kV z punktu nadzoru. Jako medium transmisyjne może być wykorzystana łączność kablowa, światłowodowa, radiowa lub GPRS. System składa się z urządzeń komunikacyjnych umieszczonych w punkcie nadzoru oraz lokalnego urządzenia sterującego zabudowanego na słupie. Źródłem zasilania jest transformator 15 kV/ 230V AC. Zasilacz 230V AC / 24V DC pozwala na ładowanie baterii akumulatorów oraz zapewnia pracę napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 24V DC. W przypadku braku zasilania linii, energia zgromadzona w baterii akumulatorów wystarcza na kilkanaście przestawień odłącznika.
System RSO-CZAT jest częścią systemu sterowania energetyką nietrakcyjną SEN-CZAT.

Transmisja danych w systemie RSO-CZAT

System transmisji danych może być zbudowany w oparciu o retransmisję pakietów pomiędzy poszczególnymi szafami. Umożliwia to sterowanie z punktu nadzoru obiektami, znajdującymi się w znacznej odległości. Szafy połączone są w łańcuchu komunikacyjnym, przy czym pomiędzy nimi mogą być stosowane różne rodzaje transmisji.
Protokół komunikacyjny umożliwia połączenie dwóch końcowych szaf w łańcuchu komunikacyjnym z punktem nadzoru. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie komunikacji ze wszystkimi odłącznikami pomimo pojedynczego przerwania lub zaniku komunikacji między dwoma lokalnymi urządzeniami sterującymi.

Pobierz

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]