System sterowania energetyką nietrakcyjną

SEN-CZAT

System sterowania energetyką nietrakcyjną typu SEN-CZAT umożliwia zdalne sterowanie odłącznikami, rozłącznikami oraz stacjami transformatorowymi i złączami kablowymi linii 15kV. System oparty jest o sterowniki mikroprocesorowe z rodziny CZAT. Platforma SEN-CZAT wykorzystuje różnorodne media transmisyjne, począwszy od standardowych miedzianych kabli teletechnicznych po złącza światłowodowe oraz systemy transmisji bezprzewodowej (GPRS, radio).

W skład systemu SEN-CZAT wchodzą urządzenia łączności umieszczone w punkcie nadzoru oraz lokalne urządzenia sterujące (wykonawcze), które wykonane są w dwóch wariantach przystosowanych do napędów zasilanych napięciem 230V AC lub 24V DC .

Wariant I umożliwia sterowanie dowolnymi łącznikami z przystosowanymi do nich napędami elektrycznymi zasilanymi napięciem 230V AC. Lokalne urządzenie sterujące, wykonane jest w postaci szafki obiektowej montowanej w kontenerze złącza kablowego. W zależności od potrzeb szafę przystosowano do sterowania jednym lub kilkoma napędami odłączników. Zasilana jest z pola potrzeb własnych złącza. Zasilanie napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 230V AC zapewnia zasilacz awaryjny UPS, gwarantujący ciągłą pracę urządzeń przez okres kilkunastu minut (w zależności od potrzeb czas ten można dopasować do oczekiwań inwestora).

Wariant II pozwala na sterowanie odłącznikami z napędami elektrycznymi zasilanymi napięciem 24V DC. Lokalne urządzenie sterujące umieszczone są w obudowie przystosowanej do mocowania na słupie, na którym umieszczono napęd odłącznika lub też szafki obiektowej montowanej w kontenerze złącza kablowego. W zależności od potrzeb urządzenie realizuje sterowanie jednym lub kilkoma napędami odłączników. Szafy sterowania odłącznikami na linii LPN zasilane są z transformatora 15kV/230V AC, poprzez bezpieczniki umieszczone w oddzielnej obudowie, wykonanej z tworzywa. Urządzenie zlokalizowane w złączu kablowym zasilane są z pola potrzeb własnych złącza napięciem 230V AC. W obu przypadkach zasilanie napędu i urządzeń pomocniczych napięciem 24V DC zapewniane jest poprzez baterię akumulatorów 24V. Akumulatory ładowane są przy użyciu przetwornicy 230V AC/24V DC. Energia zgromadzona w baterii akumulatorów wystarcza na kilkanaście przestawień odłącznika.

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]