Sterownik CZAT

Sterowniki z rodziny CZAT są od lat najczęściej wybieraną automatyką zabezpieczeniową stałoprądowych układów zasilania w Polsce

Sterownik CZAT7 jest urządzeniem automatyki typu PLC, stworzonym do pracy w wymagających i specyficznych uwarunkowaniach elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej. Urządzenie jest swobodnie programowalne i zostało zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi sterowników mikroprocesorowych. CZAT7 w zależności od przygotowanej warstwy aplikacyjnej może być wykorzystany jako automatyka lub telemechanika różnych elementów, urządzeń i podsystemów podstacji trakcyjnej, tworząc jeden zintegrowany system automatyki stacyjnej (system stacyjny).

Najbardziej charakterystycznymi miejscami wykorzystania możliwości sterownika CZAT7 są kolejowe i tramwajowe rozdzielnice prądu stałego RPS. Dodatkowo automatyka CZAT7 może być stosowana na podstacjach trakcyjnych w: rozdzielniach potrzeb własnych (PW), rozdzielniach instalacyjnych, szafkach automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego, szafkach sterowania odłącznikami trakcyjnymi.

CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym

CZAT7

Wyróżnienie Międzynarodowych Targów Gdańskich w konkursie głównym im. inż. Józefa Nowkuńskiego w kategorii INNOWACJE W DZIEDZINIE INFRASTRUKTURA podczas 13 edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO za Sterownik CZAT7

Nagroda Główna Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej im. prof. Jana Podoskiego w kategorii Infrastruktura zasileniowa i elektroenergetyczna podczas 13 edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO za Sterownik CZAT7 – System Automatyki Podstacji Trakcyjnej.

Nagroda Główna SITK RP im. prof. Czesława Jaworskiego w kategorii INFRASTRUKTURA – innowacyjny wyrób przyznana sterownikowi CZAT7 podczas 12 edycji Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER  przyznany sterownikowi CZAT7

Poznaj sterownik CZAT

Pierwsze sterowników z rodziny CZAT spółka ELESTER-PKP wyprodukowała w 1994 roku. Były to jedne z pierwszych urządzeń mikroprocesorowych stosowanych w energetyce kolejowej i tramwajowej. Bliska współpraca z użytkownikami naszych produktów, pozwala nam na ciągłe ich doskonalenie. Każda kolejna generacja sterowników CZAT oparta jest na bardziej zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, które pozwalają na optymalizację urządzeń oraz wzbogacanie o kolejne funkcjonalności i możliwości zastosowań.

Dzięki swej niezawodności urządzenia te stanowią kluczowy element takich rozwiązań spółki jak: system zdalnego sterowania i nadzoru dyspozytorskiego (BUSZ-CZAT), system uzależnień wyłączników szybkich (UPK-CZAT), system automatyki i zdalnego sterowania podstacji trakcyjnej (automatyka celki zasilacza trakcyjnego, zespołów prostownikowych, rozdzielni SN i PW) (SAT-CZAT), systemy sterowania odłącznikami sieci trakcyjnej (SO-CZAT), systemy sterowania automatyką nietrakcyjną (obsługa złącz kablowych, stacji transformatorowych) (SEN-CZAT). 

Obecnie spółka ELESTER-PKP proponuje już siódmą generację sterowników CZAT o nazwie CZAT7, która otwiera nowe cyfrowe możliwości tworzenia obiektów elektroenergetycznych. Należy jednak pamiętać, iż dla potrzeb świadczonych zadań serwisowych utrzymana została produkcja i wsparcie techniczne trzech poprzednich generacji sterownika CZAT 6, CZAT Smart i CZAT 3000plus. Wszystkie sterowniki z rodziny CZAT bez względu na ich serie są wzajemnie kompatybilne. Dzięki otwartości programistycznej sterowniki CZAT mogą również współpracować z rozwiązaniami elektronicznymi innych producentów.

Pobierz

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]