EZZv2 Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe

Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe to jedno z podstawowych urządzeń kolejowych i tramwajowych podstacji trakcyjnych gwarantujące ochronę przeciwporażeniową. EZZ generacji 2 przeznaczone jest do zabezpieczania układów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego z izolowanymi względem ziemi obydwoma biegunami. EZZv2 zapewnia wyłączalność zwarć doziemnych na poziomie znacznie niższym niż gwarantują to podstawowe zabezpieczenia nadprądowe stacji. Urządzenie produkowane jest w wersji 3300V, dostosowane do potrzeb kolejowych oraz w wykonaniu tramwajowym na napięcie 660V.


Izolacja szyn kolejowych i tramwajowych względem ziemi, która jest korzystna z punktu widzenia przeciwdziałania prądom błądzącym może stanowić potencjalne zagrożenie porażeniowe. Dzieje się tak najczęściej w przypadkach zwarć doziemnych (np. opadnięcia przewodu jezdnego na ziemię obok torowiska), a także w przypadku przerwania kabli powrotnych. W obu przypadkach efektem jest wzrost napięcia szyn względem ziemi, co pobudza do działania Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe. Jeżeli wzrost potencjału szyn względem ziemi jest niewielki (poniżej 60V w przypadku tramwajów lub 120V na kolei) urządzenie EZZv2 nie podejmuje działań. Jeżeli podane napięcie zostanie przekroczone to urządzenie EZZv2, po czasie zależnym od jego wartości, uziemia szyny i obserwuje płynący prąd. Jeżeli prąd ten nie przekracza 100A to EZZv2 podejmuje próbę przywrócenia izolacji szyn względem podłoża, celem ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania prądów błądzących na infrastrukturę podziemną. Jeżeli prąd jest większy niż 100A to szyny pozostają uziemione. Natomiast jeśli prąd ziemnopowrotny przekroczy nastawiony próg (600A w przypadku podstacji kolejowych, 300A w przypadku kabin sekcyjnych lub 400A w przypadku stacji prostownikowych komunikacji miejskiej) to zabezpieczenie EZZv2 spowoduje awaryjne wyłączenie całego obiektu zasilania.

Ważnym elementem bezpieczeństwa jest fakt, że urządzenie zadziała nawet w sytuacji krytycznej awarii podstacji trakcyjnej, w wyniku której nastąpi zanik zasilania lub awaria obejmie własną automatykę urządzenia.

Elektroniczne Zabezpieczenie Ziemnozwarciowe EZZv2 jest laureatem:

Nagroda Główna im. prof. Jana Podoskiego fundowana przez Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej otrzymana podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021.

Wyróżnienie w konkursie im. prof. Czesława Jaworskiego przyznawane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej otrzymane podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021.

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]