Automatyka podstacji trakcyjnej

System automatyki trakcyjnej SAT-CZAT przeznaczony jest do kompleksowej obsługi i nadzoru nad pracą kolejowych podstacji trakcyjnych i tramwajowych stacji prostownikowych. SAT-CZAT zapewnia pełną integrację różnorodnych systemów automatyki znajdujących się w stacji elektroenergetycznej oraz kontrolę funkcji zabezpieczeniowych urządzeń.  

System oparty jest o sterowniki CZAT, które w zależności zastosowanego oprogramowania pełnią różne funkcje na podstacji trakcyjnej.

Sterownik CZAT7

System uzależnień wyłączników szybkich UPK-CZAT

UPK-CZAT to zespół uzależnień wyłączników szybkich pozwalający na bezpieczne zasilanie jednego odcinka sieci trakcyjnej z dwóch źródeł. System zapewnia bezpośrednie uzależnienie pomiędzy wyłącznikami szybkimi znajdującymi się na tej samej podstacji (zasilenie wzmocnione) jak również uzależnienie wyłączników znajdujących się w różnych podstacjach (zasilanie dwustronne). Dodatkowo automatyka pozwala na wykonanie uzależnienia pomiędzy wyłącznikami znajdującymi się na podstacji i kabinie sekcyjnej lub innymi obiektami elektroenergetyki trakcyjnej (np.: kabinie zasilania poprzecznego). Włączenie kabin sekcyjnych do systemu uzależnień UPK-CZAT pozwala na sterowanie wyłącznikiem szybkim kabiny sekcyjnej z sąsiadujących podstacji trakcyjnych. Jeśli natomiast podstacja trakcyjna włączona jest do systemu zdalnego sterowania (BUSZ-CZAT) to sterowanie wyłącznikiem kabiny możliwe jest z nastawni centralnej (centrum zdalnego sterowania). Dzięki temu możliwe jest również sterowanie odłącznikami znajdującymi się przy kabinie sekcyjnej.

EZZ elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe 

Elektroniczne zabezpieczenie ziemnozwarciowe przeznaczone jest do zabezpieczania układów zasilania trakcji elektrycznej prądu stałego z izolowanymi względem ziemi obydwoma biegunami. EZZ zapewnia wyłączalność zwarć doziemnych na poziomie znacznie niższym niż gwarantują to podstawowe zabezpieczenia nadprądowe stacji.  Urządzenie produkowane jest w wersji 3300V, dostosowane do potrzeb kolejowych oraz w wykonaniu tramwajowym na napięcie 660V.

Pobierz

Innowacje

Sprawdź wszystkie
Połączenie poprzeczne w sieci kolejowej to koncepcja łączenia ze sobą sieci jezdnej obu torów, na odcinku pomiędzy podstacją trakcyjną a kabiną sekcyjną. Podstawowymi korzyściami zastosowania Kabiny Połączenia Poprzecznego (KPP) jest ograniczenie spadków napięć na sieci trakcyjnej oraz zmniejszenie strat energii. Pierwsza komercyjna kabina połączenia poprzecznego 3kV została zaprojektowana, dostarczona i uruchomiona przez spółkę ELESTER-PKP. Obiekt KPP Bukowiec zlokal [...]
MPZ-CZAT jest rozwiązaniem pozwalającym na przeprowadzanie pomiarów rezystencji pętli zwarcia tramwajowej sieci trakcyjnej. Nowością opracowanej koncepcji jest zdolność dokonania tego pomiaru bezpośrednio na sieci trakcyjnej, dzięki urządzeniom pomiarowym instalowanym na pokładzie pojazdu technicznego. Mobilność systemu pozwala na wykonanie w krótkim czasie wielu pomiarów w mieście co w porównaniu do urządzeń stacjonarnych jest wariantem znacznie szybszym i wygodniejszym. [...]
CZAT7 to jedyne Polskie urządzenie posiadające certyfikowaną zgodność z normą IEC 61850, realizujące funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej prądem stałym. Wdrożone rozwiązanie jest kamieniem milowym w podejściu do energetyki kolejowej i otwiera możliwości budowy cyfrowych podstacji trakcyjnych oraz tworzenia inteligentnych sieci. Warto zaznaczyć, iż produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny  [...]
Komputerowy system sterowania ruchem kolejowym ISKRA został opracowany jako krajowa alternatywa systemu SRK dopasowanego do Polskich obecnych wyzwań modernizacji szlaków kolejowych. W tym celu już na etapie projektowania zastosowano szereg optymalnych rozwiązań. Należy jednak podkreślić, iż projekt budowy systemu ISKRA zakłada również szereg prac mających na celu jego dalszy rozwój. Dzięki tym staraniom udało się rozwinąć system i wzbogacić o nowe funkcjonalności. Funkc [...]
TRAPIS-GIS jest nową autorską aplikacją przeznaczoną do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Program zapewnia szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania pojedynczych urządzeń oraz całych stacji energetycznych, jak również stanowi wygodne narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu spółki z zakresu budowy i projektowania instalacji  elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej udało się s [...]
Układ automatycznej regulacji dławika kompensacyjnego pozwala na regulację mocy biernej pojemnościowej podstacji trakcyjnej oraz na skuteczne uniknięcie niekorzystnych opłat związanych z tym zjawiskiem. Podstacje trakcyjne zasilane liniami kablowymi 110 kV generują duże wartości mocy biernej pojemnościowej wynikającej z prądu ładowania. Niekorzystny bilans tej mocy dodatkowo powiększany jest przez linie potrzeb nietrakcyjnych stacji. Przekroczenia wartości mocy biernej, pobie [...]