Premiera nowego systemu TrapisGIS podczas Komisji Zasilania IGKM

Obrady Komisji Zasilania, działającej przy Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej, stały się miejscem oficjalnej premiery kolejnego systemu informatycznego spółki ELESTER-PKP. Była to zarówno okazja na prezentację możliwości nowej platformy programowej, jak również sposobność na odsłonięcie kulis jej pierwszego wdrożenia, które miało miejsce niespełna kilka tygodni wcześniej w spółce MPK Poznań.

Nowy program TRAPIS-GIS przeznaczony jest do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej. Platforma zapewnia zarówno szerokie możliwości inwentaryzacji i katalogowania urządzeń i obiektów, jak również daje narzędzia do zarządzania pracami obsługi technicznej. Program wyposażony jest w szeroki wachlarz kart zadaniowych pozwalających na zaplanowanie i nadzorowanie zadań eksploatacyjnych i utrzymaniowych. Zaletą programu jest możliwość prezentowania zbieranych informacji na skalowalnej mapie, jak również samą obsługę aplikacji z poziomu zobrazowania.

Paszportyzacja infrastruktury
TrapisGIS - Program do paszportyzacji i obsługi infrastruktury elektroenergetyki trakcyjnej
Paszportyzacja infrastruktury

Czytaj także