Co sprawia, że ELESTER-PKP jest dobrym miejscem pracy?

Spółka z potencjałem i charakterem

ELESTER (dawniej ELESTER-PKP) od lat jest liderem wprowadzania nowoczesnych rozwiązań automatyki w obszarze elektroenergetyki kolejowej i tramwajowej w Polsce. Tworzone przez naszych pracowników koncepcje oraz produkty, często wyznaczają dalsze kierunki zmian i rozwoju dla całego sektora. Spółka jest zdobywcą wielu branżowych nagród i wyróżnień a wprowadzane innowacje często zdobywają uznanie ekspertów z innych gałęzi gospodarki.

Poniżej kilka ciekawych faktów, opisujących osiągnięcia spółki, które pokazują jej charakter i ambicje:

 • Opracowanie całkowicie polskiego, komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym ISKRA (należy zaznaczyć, że projekt badawczo-rozwojowy, którego wynikiem było stworzenie systemu ISKRA, pozwolił na zajęcie przez spółkę, wysokiego 28 miejsca w ogólnopolskim Rankingu Innowacyjnych Firm opracowanym przez dziennik Rzeczpospolita w roku 2017).
 • Produkowane przez spółkę sterowniki mikroprocesorowe z rodziny CZAT od lat są najczęściej wybieraną automatyką zabezpieczeniową stałoprądowych układów zasilania w naszym kraju. Najnowsza generacja urządzenia o nazwie CZAT7 stanowi również pierwszą na polskim rynku linie urządzeń posiadających certyfikowaną zgodność z normą IEC61850 realizującą funkcje automatyki polowej i zabezpieczeniowej w systemach zasilania sieci trakcyjnej DC.
 • Światowy lider, koncern General Electric wskazał spółkę ELESTER jako jej autoryzowanego partnera w zakresie Grid Automaticion. Wybór naszej spółki jako oficjalnego krajowego partnera GE w obszarze automatyki cyfrowej dla elektroenergetyki jest wynikiem dotychczasowej bliskiej współpracy obu firm oraz dużego doświadczenia ELESTER. Warto zaznaczyć, iż istotnym elementem tej bliskiej kooperacji była wspólna budowa jednych z pierwszych w Polsce elektroenergetycznych stacji cyfrowych, opartych już na technologiach MMS, GOOSE, SV zgodnie z normą IEC61850.  
 • Skonstruowanie pierwszego polskiego elektronicznego licznika energii prądu stałego, którego część pomiarowa zasilana jest z napięcia mierzonego. Najnowsza generacja tego urządzenia stanowi już inteligentne urządzenie pomiarowe (ang. smart metering) wpisującego się w perspektywy budowy inteligentnych systemów pomiarowych.
 • Spółka poszczycić się może również wieloma pionierskimi pracami projektowymi. Do najciekawszych warto zaliczyć np.:
  • Zaprojektowanie i wykonanie pierwszej modernizacji podstacji trakcyjnej z jednostopniową transformacją napięcia 3kV/110kV.
  • Zaprojektowanie i wykonanie pierwszego układu pozwalającego na zasilanie rządzeń przytorowych bezpośrednio z sieci trakcyjnej.
  • Zaprojektowanie i wykonanie pierwszej komercyjnej kabiny połączenia poprzecznego.
 • Certyfikacja systemu zarządzania jakością ISO 9001 już w roku 1997. Należy zaznaczyć, że stanowiło to jedno z pierwszych wdrożeń tego systemu w całym sektorze kolejowych w kraju. System ten oczywiści utrzymywany i udoskonalany jest nieprzerwanie w spółce do chwili obecnej. 

Dobra atmosfera to podstawa

230

łączna ilość pracowników 

90%

ponad 90% pracowników ma wykształcenie wyższe lub techniczne 

Kultura pracy w spółce ma oparcie na partnerskich relacjach pomiędzy pracownikami niezależnie od zajmowanego stanowiska i miejsca pracy. Jest to wartość, która w naturalny sposób ukształtowała tą organizacje i stanowi o jej wewnętrznej sile. Każdy pracownik czuje, że jest istotnym ogniwem tej firmy i może liczyć na wsparcie kolegów. Wszystko to sprawia że atmosferę pracy można nazwać rodzinną.      

Obecnie spółka zatrudnia ponad 230 osób. Ponad 90% pracowników legitymuje się wykształceniem wyższym lub technicznym a zdecydowana większość z zatrudnionych osób posiada duże doświadczenie i wymagane uprawnienia. Wszystko to sprawia, że nowy pracownik może liczyć na odpowiednie wsparcie i dalszy rozwój swoich umiejętności i kwalifikacji. Dodatkowo cenimy zaangażowanie pojedynczych pracowników. Nasze zespoły projektowe nie są liczne dzięki czemu każdy ma realny wpływ na przebieg i końcowy kształt realizowanego projektu oraz może uczestniczyć na wielu etapach rozwoju produktu.

Główna siedziba spółki znajduje się w Łodzi, ale firma ma oddziały w Warszawie, Poznaniu, Opolu i Lublinie oraz 10 wyspecjalizowanych grup serwisowych (w Łodzi, Idzikowicach, Kielcach, Lublinie,Opolu, Ostrowie Wilk., Poznaniu, Radomiu, Warszawie i Wrocławiu).

Największymi działami w spółce są zespoły techniczne zajmujące się:

 • Zadaniami projektowymi (projekty elektroenergetyczne oraz projekty teletechniczne),
 • Konstruowaniem urządzeń elektronicznych,
 • Oprogramowaniem aplikacyjnym,
 • Serwisowaniem urządzeń i uruchomianiem,
 • Produkcją elektroniczną i mechaniczną.