Benefity

Dbając o odpowiedni komfort pracy, jak również należyty poziom zdrowego ducha, oferujemy naszym pracownikom szereg korzyści, do których zaliczamy m.in.:

Opieka zdrowotna
Karta multisport
Dopłata do wypoczynku
Dopłata do zakupu okularów
Nagrody roczne