Władze spółki

Przedsiębiorstwo ELESTER-PKP powstało w roku 1992 w wyniku porozumienia pomiędzy Zakładem Aparatury Elektrycznej ELESTER a Dyrekcją Generalną PKP w Warszawie. Na skutek szeregu zmian właścicielskich ostatnich lat, obecnie 90% udziałów spółki ELESTER-PKP jest w posiadaniu grupy PKP Energetyka (aktualnie PGE Energetyka Kolejowa).

Zarząd Spółki

Tomasz Besztak – Członek Zarządu