Władze spółki

Przedsiębiorstwo ELESTER (dawniej ELESTER-PKP) powstało w roku 1992 w wyniku porozumienia pomiędzy Zakładem Aparatury Elektrycznej ELESTER a Dyrekcją Generalną PKP w Warszawie. Na skutek szeregu zmian właścicielskich ostatnich lat, obecnie 90% udziałów Spółki ELESTER należy do Skarbu Państwa w ramach Spółki PGE Energetyka Kolejowa.

Zarząd Spółki

Piotr Obrycki – Prezes Zarządu