Polityka Prywatności

ELESTER Sp. z o.o. jest administratorem strony internetowej www.elester-pkp.com.pl i w związku z tym informuje, że wszelkie informacje w niej zawarte są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia produktów, rysunki, schematy umieszczonych na wyżej wymienionej stronie mają charakter poglądowy i ilustracyjny. ELESTER Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu.

Wszelkie informacje i dane zawarte na wyżej wymienionych stronach, takie jak: dokumentacja techniczna, fotografie, rysunki, tekst, a także inne treści należą do ELESTER Sp. z o.o. oraz są chronione przepisami prawa.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o przysługujących Państwu prawach i o celu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych  Klientów oraz Osób kontaktowych jest  ELESTER Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, ul. Pogonowskiego 81,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr KRS 0000064040, będącą płatnikiem VAT zarejestrowanym w US w Łodzi nr  NIP 728-013-22-54.  tel.: 42 253 46 00, fax: 42 253 46 10.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja działalności biznesowej przez Spółkę ELESTER Sp. z o.o.  w tym:

  • zapewnienie należytej obsługi Klientów;
  • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy;
  • windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, obsługa prawna;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa);
  • szeroko pojęte działania marketingowe.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem ERP oraz podmioty, z którymi współpracujemy w zakresie danej usługi, a także firmy pośredniczące i tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub zakupu (np. firmy kurierskie, dostarczające urządzenia). Spółka może również  przekazać Pana/Pani dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane będą przechowywane przez okres istnienia Państwa relacji biznesowych z firmą ELESTER Sp. z o.o. W razie ustania takich relacji, dane będą skasowane z Bazy.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo skorzystać z przysługujących kontaktując się z Administratorem przez powyższe dane kontaktowe lub na adres rodo@elester.com.pl. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.