Polityka Zgodności

Dbając o wysokie standardy etyczne oraz zapewnienie spójności z przepisami, normami i regulacjami, spółka ELESTER-PKP wprowadziła Politykę Zgodności. Wypracowane zasady stanowią zbiór oczekiwanych i promowanych postaw w spółce, które mają na celu gwarantować jak najlepszą jakości współpracy, otwartości i uczciwości.

Wierzymy, że prawdziwe partnerstwo oraz zdrowa, atmosfera współdziałania ma swoją podstawę w czytelnych, uczciwych zasadach i wzajemnym poszanowaniu. Przyjęte reguły wyznaczają zatem kierunek obranej drogi, pozwalając utrzymać wysoki poziom zaufania do pracowników i całego przedsiębiorstwa.

Wypracowane w 2015 roku zasady Polityki Zgodności, obejmują zarówno relacje pomiędzy Spółką, jej partnerami, klientami czy podmiotami zewnętrznymi, jak i określają fundamenty otwartej kultury organizacyjnej przyjaznej pracownikom.