Władze spółki

Przedsiębiorstwo ELESTER-PKP powstało w roku 1992 w wyniku porozumienia pomiędzy Zakładem Aparatury Elektrycznej ELESTER a Dyrekcją Generalną PKP w Warszawie. Na skutek szeregu zmian właścicielskich ostatnich lat, obecnie 90% udziałów spółki ELESTER-PKP jest w posiadaniu grupy PKP Energetyka.

Skład Zarządu

Dorota Załęcka – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Marcin Kokoszka – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy

Tomasz Besztak – Członek Zarządu