Polityka Zgodności

Spółka ELESTER-PKP opierając się na doświadczeniach własnych i wypracowanych standardach jednego ze swoich poprzednich właścicieli firmy General Electric, zdecydowała się na wprowadzenie do swojej polityki wytycznych będących zbiorem najlepszych praktyk i działań etycznych.

Wierzymy, że prawdziwe partnerstwo z Klientami, na którym tak bardzo nam zależy oraz zdrowa, przyjazna atmosfera współpracy wywodzi się z przejrzystych, czytelnych i uczciwych zasad wzajemnego współdziałania. Przyjęte reguły stanowią również kierunek obranej drogi, pozwalając utrzymać wysoki poziom zaufania do pracowników i całego przedsiębiorstwa.

Dokumentem opisującym naszą wybraną drogę jest Kodeks Etycznego Postępowania firmy GE, który jest zbiorem zasad i najwyższych standardów etycznych oraz odzwierciedleniem ducha tej organizacji w celu osiągnięcia pozycji najwybitniejszej spółki XXI wieku. My, jako ELESTER-PKP z poczuciem własnej wartości, osiągniętymi sukcesami idziemy do przodu, kształtując i zmieniając na miarę swoich możliwości otaczającą rzeczywistość. Możemy szczycić się naszą determinacją do doskonalenia naszych postaw, gdyż tylko nieliczne firmy wyznaczają etyczne reguły i uczciwie je respektują.