Dyplom ISKRA Trako2017

Wyróżnienie TRAKO 2017 dla komputerowego systemu sterowania ruchem kolejowym ISKRA