Dyplom CZAT7 TRAKO2017

Nagroda główna SITK RP im. prof. Czesława Jaworskiego