Podstacja Trakcyjna Zduńska

Rozdzielnia sieciowa Zduńska Wola. Szafa obwodów wtórnych 110 kV, zaprojektowana i wyprodukowana przez ELESTER. W szafie tej umieszczony został sterownik CZAT7 z modułem pomiarowym VCM, realizujący funkcję akwizytora danych pomiarowych, dla systemu ARD-CZAT w PT Zduńska Wola Karsznice.