Podstacja Trakcyjna Zachodnia

Szafy automatycznej regulacji dławików kompensacyjnych 15 kV, typu ARD-CZAT, zainstalowane w największej w Polsce podstacji trakcyjnej Warszawa Zachodnia.