Podstacja Trakcyjna Radom

Systemy automatyki CZAT6 (rozdz. 3 kV) i CZAT7 (potrzeby własne) współpracujące ze sobą w PT Radom.