Podstacja Trakcyjna Radom

Rozbudowana rozdzielnica RZ w PT Radom, wyposażona w sterownik CZAT7, zaprojektowana przez Elester.