Podstacja Trakcyjna Radom

Urządzenie EZZv2 w PT Radom zapewniające ochronę ziemnozwarciową na styku linii kolejowych 8/22/26.