Podstacja Trakcyjna Radom

Sterownik CZAT7 szafy RZK w PT Radom realizujący telemechanikę, kontrolę napięć i stanu bezpieczników.