Podstacja Trakcyjna Kraków Główny

Panel operatorski sterownika potrzeb własnych CZAT7 w podstacji trakcyjnej Kraków Główny z wizualizacją przełącznika 3-pozycyjnego ATyS.