Podstacja Trakcyjna Pląskowice

Zadanie budowy PT Pląskowice zostało zrealizowane w konsorcjum ELESTER-PKP i ZWSE-Rzeszów, obejmowało m.in. budowę napowietrznej 2-torowej linii zasilającej 110 kV, rozdzielni 110 kV w układzie H5 i dwóch budynków technologicznych wraz z wyposażeniem, oddzielnie na potrzeby PKP Energetyka S.A. i PGE Dystrybucja S.A. (stacja dzielona). Dokumentacja projektowa obiektu opracowana została przez ELESTER-PKP w ramach wcześniejszego zamówienia. Na zdjęciu Szafy zabezpieczeń 110 kV rozdzielni PGE Dystrybucja. Zaprojektowane, wykonane i uruchomione przez ELESTER-PKP.