Piotr Obrycki nowym Prezesem ELESTER

Mamy przyjemność poinformować, że w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki dnia 27 czerwca 2024 roku i wygaśnięciem mandatu zarządu, Rada Nadzorcza Spółki, po procedurze konkursowej, podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Piotra Obryckiego na stanowisko Prezesa Spółki ELESTER.

Nowy Prezes skupi się na kontynuacji rozpoczętych działań oraz dalszym rozwoju technologii, w tym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w naszych kluczowych obszarach. Priorytetem będą systemy sterowania ruchem kolejowym, systemy automatyki podstacji trakcyjnych oraz systemy sterowania energetyką kolejową.


Dodatkowo, w obliczu dynamicznie zmieniających się wyzwań w transporcie szynowym oraz nowych zadań stawianych przed współczesną energetyką, ELESTER zamierza także działać proaktywnie, wpisując się w nadchodzące potrzeby rynku. Z uwagi na dotychczasowe kompetencje firmy i jej strategiczne znaczenie dla sprawności infrastruktury kolejowej, należy również wykorzystać potencjał i wiedzę firmy w działaniach związanych z zieloną transformacją sektora energetycznego w Polsce.

Czytaj także