Pierwszy kolejowy magazyn energii uruchomiony

Kolejowy magazyn energii włączony. Przygotowanie magazynu energii jest częścią innowacyjnego projektu, którego celem jest opracowanie technologii pozwalającej na redukcję poboru mocy z sieci dystrybucyjnej na rzecz uzupełnienia krótkotrwałych jej niedoborów bezpośrednio z magazynu energii.

Projekt realizowany jest przez spółkę PKP Energetyka i Uniwersytet Zielonogórski w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od strony wsparcia technicznego w zadaniu uczestniczyła spółka ELESTER-PKP, która wykonała prace związane z zaprojektowaniem i przygotowaniem aplikacji do sterownika automatyki zabezpieczeniowej, systemów sterowania oraz telemechaniki z dyspozytorskiego systemu sterowania.

Obecnie, jednym z głównych problemów utrzymaniowych podstacji trakcyjnych są koszt stałe wynikające z poziomu zamawianej mocy umownej. Wartości te wynikają bezpośrednio z charakteru obciążenia kolejowych stacji prostownikowych od strony sieci trakcyjnej, gdzie występują duże wahania i nierównomierność obciążeniowa powodująca wysokie wartości mocy szczytowej. Dynamiczna redukcja obciążenia PT z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy instalowanego po stronie 3 kV DC pozwoli na znaczące obniżenie poziomu zapotrzebowania na moc umowną, co przełoży się na redukcji kosztów.

default

Czytaj także